baner
O Fundacji

fundacja


Fundacja Dzieci Chorych i Niepełnosprawnych Bożydar im . Maksymiliana Kolbego działa od 22-01-2014 roku na terenie całego kraju.
Celami Fundacji są:

  1. niesienie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym,
  2. niesienie wszelkiej pomocy ludziom chorym z zaburzeniami psychicznymi z terenu całej Polski,
  3. zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych do udzielania społecznej pomocy osobom jej potrzebującym, o których mowa w pkt 1,
  4. prowadzenie działań w zakresie organizacji wypoczynku letniego, realizacja programów profilaktycznych dla niepełnosprawnych,
  5. prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej,
  6. organizowanie i prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną,
  7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja imprez integracyjnych,
  8. zakupy sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózki inwalidzkie, sprzęty korekcyjne, łóżka i leżaki rehabilitacyjne itp.),
  9. finansowanie operacji dla dzieci i osób niepełnosprawnych najbardziej potrzebujących w Polsce i za granicą.